Inspirerend Netwerk Enschede

Eigentijds informeel netwerken

Met het gevoel dat het ‘anders kan en moet’, kregen de plannen van onze oprichters in 2012 gestalte met de oprichting van de businessclub INE oftewel Inspirerend Netwerk Enschede. Een club die staat voor eigentijds netwerken, waarbij informele bijeenkomsten de basis zijn voor meer samenwerking, de onderlinge uitwisseling van informatie en waar mogelijk zakelijk voordeel. In 2016 werd er gefuseerd met businessclub Connect, vanaf dat moment gaan beide clubs samen verder onder de naam INE.

Leden staan centraal

Een inspirerende manier van samenwerken

 

Contacten leggen met andere ondernemers en elkaar onderling informeren, motiveren en inspireren, dat is in het kort waar het om draait binnen ons netwerk. INE biedt haar leden elke maand een verplichte bijeenkomst, waarbij men elkaar ontmoet en de kans krijgt elkaar op een zakelijke manier te informeren over hun vakgebied, specifieke thema’s of trends in de markt.
Het is de bedoeling om elkaar te leren kennen op zowel de formele zakelijke als informele manier, het draait niet immers niet alleen om werk maar ook om collegialiteit en vriendschap. Binnen INE kan men met collega-ondernemers van gedachten wisselen en elkaar helpen invulling te geven aan het ondernemerschap en alles wat daarbij komt kijken. Door het delen van kennis en kunde en het bijstaan met raad en daad kunnen leden individueel groeien maar ook komen tot prachtige gezamenlijke initiatieven.
Het INE lidmaatschap kan tevens een middel zijn om te komen tot een beter bedrijfsresultaat. Door kennis te maken met de expertise van de individuele leden en het bouwen aan het onderlinge vertrouwen, zullen INE leden eerder geneigd zijn bestaande relaties naar elkaar gaan doorverwijzen.