Inspirerend Netwerk Enschede

Netwerkclub organiseert minimaal tien bijeenkomsten per jaar, waarvan acht keer het programma ingevuld wordt door de leden zelf en tweemaal een door het bestuur.

Lid woren van INE kan alleen op voordracht van een bestaand lid, hij/zij kan u als introducé meenemen naar een van de bijeenkomsten. Het bestuur is vervolgens bevoegd te besluiten een voorgedragen persoon tot deelnemer van de stichting toe te laten. Daarnaast heeft INE als uitgangspunt dat deelname uitsluitend op basis van branche-exclusiviteit. Indien een aspirant lid een conflicterend belang heeft met een of meerdere deelnemers van de stichting, zal ook in deze situatie uitsluitend het bestuur bevoegd zijn een besluit te nemen over het wel of niet toetreden. Door de samenvoeging met Businessclub Connect heeft INE met wederzijdse toestemming uitzonderingen moeten maken op deze regel. Voor toekomstige leden zal deze regel wederom van toepassing zijn.